Hoe Diabetes Jouw Relaties Kan Beïnvloeden

Relaties zijn fragiele dingen. Wanneer twee mensen bij elkaar komen, kunnen er conflicten zijn en sommige relaties worden beïnvloed door de gezondheidsomstandigheden van één of zelfs beide partners. Diabetes type 2 kan een impact hebben op de relatie met jouw partner en zelfs die met familieleden zoals ouders en broers en zussen.

Natuurlijk is diabetes type 2 niet de belangrijkste oorzaak van het uiteenvallen van relaties, maar het is iets dat zijn tol kan eisen. Een van de redenen hiervoor is dat diabetes voornamelijk wordt beheerd door levensstijl keuzes. Het vergt educatie, begrip en opoffering om dergelijke kennis te implementeren, zodat de patiënt een optimale  gezondheid kan behouden.

Partner steun met diabetes

Meestal zal de partner met diabetes, zonder de steun van de gezonde partner, moeite hebben om de veranderingen door te voeren die nodig zijn om de ziekte onder controle te krijgen. Dit geldt voor mensen die getrouwd zijn, samenwonen of een serieuze langdurige relatie hebben. Diabetesbeheersing richt zich op gezonde leefstijlkeuzes en aanpassen van gewoonten die misschien zwaar verankerd zijn. Dit kan een psychologische impact hebben op beide partners.

Degenen met diabetes type 2 kunnen niet eten wat en wanneer ze maar willen. Ze moeten mogelijk ook rook- en drinkgedrag veranderen. Ze moeten daarnaast regelmatig sporten en aandacht besteden aan hun bloedsuikerspiegel.

Dit kan leiden tot problemen in de relatie als de gezonde partner deze veranderingen niet begrijpt of ondersteunt. Een klein voorbeeld is wanneer die partner donuts koopt en deze thuis bewaart, zelfs als dat misschien een verleiding is die de diabetespartner niet nodig heeft. Er moeten offers gebracht worden en beide partners zullen ze moeten maken.

Diabetes en Alcohol in de relatie

Alcohol is misschien een andere kwestie en als drinken regelmatig voorkomt in de relatie, dan zal de plotselinge noodzaak om die gewoonten te verminderen en te veranderen, voor beide partijen stress zorgen. Heb je een partner die niet wil stoppen met drinken of zijn/haar gewoonten niet wil aanpassen om aan jouw behoeften te voldoen, kun je proberen groepsdruk (sociale druk) te gebruiken om de ander ervan te overtuigen dat een paar drankjes laten staan geen pijn zal doen.

Niet alleen kan dit soort niet-ondersteunend gedrag een reden zijn voor woede en pijn bij de diabeet, het kan er ook toe leiden dat ze zich afvragen in hoeverre de ander zich zorgen maakt. En aangezien diabetes kan leiden tot ernstige complicaties, zoals hartaandoeningen, amputaties, blindheid, coma en overlijden, is deze zorg gerechtvaardigd.

Een bepaald niveau van volwassenheid wordt vereist in elke relatie, maar misschien wordt er meer volwassenheid vereist in relaties waarbij een partner te maken heeft met diabetes.

Niet iedereen heeft de mogelijkheid om de behoeften van anderen boven zijn of haar eigen behoeften te stellen en deze dynamiek kan aan beide kanten tot gevoelens van wrok leiden.

Begrip en ondersteuning zijn de sleutelwoorden. Degene met diabetes moet begrijpen dat de veranderingen die ze in hun leven moeten aanbrengen invloed zullen hebben op hun partner en natuurlijk moet die partner ook de behoeften van diegene die gediagnosticeerd is, begrijpen en ondersteunen.

Dit vereist opoffering en onbaatzuchtigheid waar niet iedereen mee kan omgaan en het kan degenen die er niet mee om kunnen gaan afschrikken.

Diabetes en Angst en Wrok Gevoelens

Een ander probleem dat kan optreden, is het omgaan met gevoelens van angst, schuld en wrok. Een nieuw gediagnosticeerde persoon kan van nature gevoelens van angst en wrok ervaren bij de diagnoses zelf. Diabetes is eng, want het is de 7e belangrijkste doodsoorzaak. Ze zijn misschien wel boos omdat ze de diagnose hebben en omdat de menselijke natuur doorgaans dicteert dat we slechte gevoelens afvuren op degenen waarvan we het meest houden. Zo staat de andere partner dus gelijk in de vuurlinie.

Het kost echt veel liefde en een zeer slimme partner om te herkennen dat degene met diabetes met intense problemen worstelt+- en om dergelijke aanvallen niet persoonlijk op te pakken. Dit is vaak niet het geval en voortdurende ruzies en gekwetste gevoelens kunnen uiteindelijk resulteren in een breuk.

Goede communicatie over diabetes

Communicatie is de sleutel. Beide partijen moeten open zijn over hoe zij over de situatie denken en elkaar op welke manier dan ook ondersteunen. Soms is het handig om een ​​lijst te maken met de veranderingen die de diabetespatiënt moet aanbrengen en om een ​​geschreven plan te maken over hoe beide partijen ermee zullen omgaan.

Diabetes betekent niet het einde van het leven. Veel van de meer dan 1 miljoen diabetespatiënten in Nederland en België leiden een volkomen normaal en gezond leven. Onderwijs en acceptatie van de veranderingen in de levensstijl helpt enorm.

Praat met je partner; leg de toestand, complicaties en gevolgen uit. Laat zien wat je van hen nodig hebt. Vraag jouw partner wat hij/zij van je nodig heeft. Dit helpt om de communicatielijnen te openen en kan hartpijn voorkomen als het moeilijk wordt.

Suikerziekte en Type 2 Diabetes beheersen en omkeren

Het is uiteraard belangrijk dat je jouw ziekte serieus neemt en de nodige stappen neemt om het voor jezelf en je omgeving zo aangenaam mogelijk te maken. Op die manier kan je een normaal leven blijven leiden en kan je ook met diabetes gewoon genieten van het leven.

suikerziektedieet-tips

Om complicaties te voorkomen is het belangrijk dat je een evenwichtig eetpatroon inbouwt in je leven zodat je bloedsuikerspiegel stabiel blijft. Naast een gezond eetpatroon zijn er echter nog tal van andere dingen waar je op kan letten en die je kunnen helpen om je Type 2 Diabetes beter onder controle te krijgen of zelfs om te keren.

In dit rapport vind je 70 praktische en handige tips die je helpen om je bloedsuikerwaarden in evenwicht te houden zodat je kan genieten van een optimale gezondheid en complicaties van Type 2 diabetes kan voorkomen.

Het is eenvoudig te begrijpen informatie over diabetes type 2 en het zijn praktische en bruikbare tips die je meteen kan toepassen om je gezondheid met diabetes te verbeteren. Het rapport is ook perfect voor de nieuw gediagnosticeerde om te leren over de ziekte.

Tot slot vind je er veel natuurlijke therapietips in terug om je bloedsuikerspiegel onder controle te houden.
Klik hier om het meteen op te slaan.

Doe er je voordeel mee zodat jij jouw type 2 Diabetes onder controle kan houden en de medicatie en complicaties tot het minumum kan beperken of zelfs totaal kan voorkomen.

Vitale groetjes,

Katja Callens
Het Suikerziekte Dieet

P.S. In tegenstelling tot wat vaak verteld wordt (vooral door de farma-industrie) is het perfect mogelijk om je Type 2 Diabetes onder controle te krijgen en medicatie, prikken en injecties te voorkomen of compleet af te bouwen.In dit rapport ontdek je 70 praktische tipsdie je meteen gaan helpen om je suikerziekte onder controle te houden en complicaties te vermijden.

Deel desgewenst dit artikel